План работы академии

 

plan dekabr 21-
 

 

Edinoe okno dostupa Edinoe okno dostupa ros obrazovanie min vis obr min prosv RF portal SPO komitet vopros pravop 2 gosuslugi gosuslugi gosuslugi